Loopbaancoaching

In een coachtraject wordt u begeleid bij het verder ontwikkelen van uw loopbaan.
Samen bekijken we hoe uw loopbaan er nu uitziet en wat u zou willen veranderen.

Aanleiding voor coaching kunnen vrij uiteenlopende vragen zijn. In alle gevallen
hebben de vragen betrekking op de werksituatie, het eigen professioneel handelen
daarin en de wens hierin verandering te brengen. Ook een onbalans tussen werk en
privé kan onderwerp van coaching zijn.

In een aantal gesprekken wordt helder wat de kern van uw probleem is en hoe u er in
staat. Door coaching leert u te zien wat uw kwaliteiten zijn, wat u goed kunt, en waar u
nog aan moet werken om het beste uit uzelf te kunnen halen. Ook wordt duidelijk
waar u wel en waar u misschien ook geen invloed op hebt. Dat kan confronterend
zijn, maar het is altijd leerzaam.

U benoemt leerpunten om ander gedrag te ontwikkelen. Dit gaat u in de tijd tussen
de gesprekken daadwerkelijk uitproberen. In de coachingsgesprekken bespreekt u
uw ervaringen en krijgt u feedback.


Uiteindelijk doel is grotere effectiviteit in uw werk, meer werkplezier en betere samenwerking met collega´s.