Outplacement

Een outplacementtraject is bestemd voor mensen die bij hun huidige werkgever geen toekomst meer hebben
en op zoek moeten naar een nieuwe werkomgeving

Doel van het traject is om u meer zicht te laten te
krijgen op uzelf en op uw talenten. Dit gebeurt
door gesprekken, vragenlijsten, tests en huiswerk.
Gaande de gesprekken ontwikkelt u een visie
op werk en op de plek die werk in uw leven inneemt.

Het traject bestaat uit vier fasen:


1. Loopbaanheroriëntatie

Deze fase bevat de volgende onderdelen:

2. Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De activiteiten in deze fase zijn er op gericht dat u zich zelfstandig op de arbeidsmarkt kunt begeven.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

3. Sollicitatiebegeleiding

In deze fase van het traject benadert u actief de arbeidsmarkt, met als doel het vinden van een passende
baan. Het gaat hierbij om:

Als blijkt dat een toekomst als zelfstandig ondernemer meer u past, dan wordt u begeleid bij het nemen van
de stappen naar het ondernemerschap.

4. Coaching bij de nieuwe start

Na de start in een nieuwe baan onderhouden we, indien gewenst, gedurende twee maanden contact ter
ondersteuning en om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.

Een outplacementtraject heeft, afhankelijk van de situatie en de gekozen route, een doorlooptijd
van zes tot twaalf maanden.