LoopbaanheroriŽntatie

Tijdens een loopbaanadviestraject komt u achter de antwoorden op de vragen:
wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe bereik ik dat wat ik wil.
Het is uw leven en ook uw loopbaan, dus uw inbreng is van groot belang. We werken
met huiswerkopdrachten die als basis dienen voor de gesprekken. Ook worden een
uitgebreide persoonlijkheids- en een beroepskeuzetest afgenomen.

Pas als u inzicht krijgt in wie u bent en waar u goed (kansen) of slecht (valkuilen)
in bent, kunt u bewust een keuze maken voor een nieuwe loopbaan.
Door bewust te kijken naar
uw talenten, kwaliteiten en
vaardigheden, wordt ook
uw zelfvertrouwen vergroot.
U wordt zich bewust van uw
inzetbaarheid en leert deze
verder te ontwikkelen.
Misschien ontdekt u dat u op
de juiste plek zit, maar vaak
is het nodig om te zoeken
naar andere mogelijkheden.
De volgende onderwerpen komen
in ieder geval aan de orde:

Een standaard loopbaanoriëntatietraject bestaat uit zes bijeenkomsten van ongeveer
anderhalf uur. In overleg zullen we bekijken of er meer dan wel minder gesprekken nodig
te zijn om te komen tot een bevredigend resultaat.